راهنمای ثبت نام دانشجویان ورودی 1399

 
 
 
 
 

دانشجویان گرامی که بعلت محدودیت‌های کرونایی امکان مراجعه حضوری به واحد را ندارند، جهت تحویل مدارک برابر جدول ذیل  از طریق دفاتر پستی  محل سکونت خود مدارک لازم را به آدرس قوچان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ،بخش ثبت نام  ارسال فرمایند.

 

ردیف

مقطع

فرمهای لازم مقطع مربوطه

مدرک

کپی همه صفحات شناسنامه

کپی کارت ملی

مدرک مشخص کننده نظام وظیفه (برای اقایان)

عکس

1

دکتری تخصصی

فرم 2و4و6و7و8

اصل کارشناسی ارشد

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه

2

کارشناسی ارشد

فرم 2و6و9و11

اصل مدرک کارشناسی

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه

3

کارشناسی پیوسته

فرم 2و3و19

اصل مدرک:متوسطه دوم(اتمام سال دوازدهم نظام 3-3-6) ،یا پیش دانشگاهی، یا دیپلم 4ساله نظام قدیم ، یا  فوق دیپلم

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه

4

کارشناسی ناپیوسته

فرم 2 و8

اصل مدرک فوق دیپلم

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه

5

کاردانی ناپیوسته

فرم 2و3و19

اصل مدرک:متوسطه دوم(اتمام سال دوازدهم نظام 3-3-6) ،یا پیش دانشگاهی، یا دیپلم 4ساله نظام قدیم

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه

6

کاردانی پیوسته

فرم 2و3و6و9

اصل مدرک دیپلم متوسطه دوم،یا پیش دانشگاهی،یا دیپلم متوسطه فنی حرفهای یا کارودانش ،یا دیپلم 4ساله نظام قدیم 

با رعایت شرط تجانس جدول پیوست شماره  5

همه صفحات دو سری

پشت و رو 2سری

کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت/یا مجوز معافیت تحصیلی

6قطعه


 
 

دانشجویان مشمول جهت ارایه معافیت تحصیلی پس از ارسال پستی  مدارک ثبت نام فوق الذکر به آدرس :قوچان، دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان،بخش ثبت نام واحد ،جهت دریافتفرم درخواست معافیت تحصیلی با شماره 09011881502 کارشناس نظام وظیفه واحد،آقای محمودباقر پور  تماس بگیرید  و پس ازدریافت آن به پلیس +10   مراجعه و مجوز معافیت تحصیلی بگیرید سپس ضمن آپلود معافیت تحصیلی  در سامانه آموزشیار- بخش مدرک فردی-مدرک نظام وظیفه ، اصل آن را به واحد قوچان ،بخش ثبت نام  ارسال نمایید.

 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

   

راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصصی با آزمون سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی

 

    

 

 

 

با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می‌پذیرد،لذا کلیه پذیرفته شدگان لازم است در روزچهارشنبه 7آبان مـاه 99جهــت اطــلاع از زمــان و نحــوه ثبــت نــام بــه ســامانه آموزشــیار بــه آدرس: http://edu.iau.ac.ir/  مراجعه نمایند.

-عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضـی پذیرفتـه نخواهـد شد.

تبصره :پذیرفته شدگان محترم  جهت  تحویل مدارک به صورت فیزیکی، پس از تکمیل اطلاعات وبارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار و دریافت پرینت اتمام ثبت اطلاعات ، با دردست داشتن  اصل مدرک پایه تحصیلی و 4سری تصویر آن، اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری تصویر همه صفحات آنها ، شش قطعه عکس 3*4  ،کارت پایان خدمت یا کارت معافیت یا گواهی اشتغال بکار(پرسنل یگانهای نظامی و کارمندان آموزش و پرورش)  و دو سری کپی آن به  واحد دانشگاهی مراجعه نمایند.

.............................

 

راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار  برای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان 1399

 

.............................

1-

 

2-