تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98 - بروز رسانی 1398/09/07 و دستورالعمل زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام 1398-بروزرسانی 1398/07/13

باسمه تعالی

آخرین جزئیات اعلام نتایج  تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1398 دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1398 امروز چهارشنبه  6  آذر ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر روی سامانه  www.sanjesh.org  قرار گرفت.

کارنامه کلیه داوطلبانی که  در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته نموده اند عصر چهارشنبه 6 آذر در پایگاه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org    قرار گرفت .

**   راهنمای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1398 دانشگاه آزاد اسلامی

 

**  دانلود فرمهای ثبت نام کارشناسی ارشد 98

 

 

** زمان ثبت نام : یکشنبه  و  دوشنبه  10 و 11 آذر 1398

 

**   مدارک لازم:شناسنامه و کارت ملی(با2سری تصویر تمام صفحات)+عکس 3*4(شش قطعه)+اصل مدرک کارشناسی یا مدرک موقت کارشناسی (با4سری تصویر مدرک)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فرصت مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1398 دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 مورخ پنجشنبه 1398/08/30 تمدید شد.

ردیف

نام رشته

کد رشته

ظرفیت

صفحه

 1.  

زبان وادبیات فارسی

20101

11

2

 1.  

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری

20115

19

3

 1.  

جامعه شناسی

20505

16

12

 1.  

آموزش زبان انگلیسی

20312

13

20

 1.  

مترجمی زبان انگلیسی

20315

9

21

 1.  

روان شناسی عمومی

20739

3

24

 1.  

مشاوره-مشاوره خانواده

21611

7

31

 1.  

مشاوره-مشاوره شغلی

21614

4

31

 1.  

شیمی-شیمی فیزیک

30313

20

36

 1.  

شیمی-شیمی داروئی

30338

17

39

 1.  

شیمی-شیمی معدنی

30312

20

39

 1.  

شیمی-شیمی تجزیه

30311

20

39

 1.  

شیمی-شیمی کاربردی

30310

20

40

 1.  

مهندسی شیمی-ترموسینتیک وکاتالیست

40020

19

59

 1.  

مهندسی شیمی- فرآوری وانتقال گاز

40025

16

59

 1.  

مهندسی شیمی-صنایع غذایی

40214

19

59

 1.  

مهندسی صنایع –سیستمهای مالی

40352

19

62

 1.  

مهنسی مکانیک –تبدیل انرژی

40664

17

68

 1.  

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

41044

14

72

 1.  

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

40216

16

74

 1.  

علوم ومهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی

50415

3

81

 1.  

علوم ومهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

50417

2

82

 1.  

علوم ومهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری

50418

7

82

 1.  

علوم ومهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد

50426

3

82

 

مشاوره –مشاوره مدرسه

-

0

-

 1.  

مشاوره –مشاوره توانبخشی

-

0

-

 1.  

علوم ارتباطات اجتماعی

-

0

-

 
کد واحد  206
 
آدرس سامانه  ثبت نام :   www.azmoon.org    و     https://azmoon.iau.ac.ir         (ترجیحا با اینترنت ایرانسل  وارد شوید)
 
 
 
 
 
 
زمان ثبت نام:1- پذیرفتــه شــدگان  بایــد شخصــاً دریکــی از روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه14و 15مهرمــاه98با در دست داشـتن مـدارک لازم ، ودر ساعت اداری ،جهـت ثبـت نـام بـه واحد قوچان مراجعه فرمایند.
2-پذیرفته شـدگان ذخیـره بایــد در روزهـای تعیـین شـده، بــه واحد دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولین مربوطه، برای ثبت نام اعلام نمایند، سپس در ساعت 9صبح روز سـه شـنبه 16مهرماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت بـا پذیرفتـه شـدگان اصـلی و وجـود ظرفیت باقی مانده، با رعایـت حـق تقـدم ردیـف ذخیـره تـا حـد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبتنام به عمل آید.
3-عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد .
 
 

 

ضمن عرض تبریک قبولی شما دانشجوی عزیز در مقطع تحصیلی جدید و آرزوی سربلندی و صحت جنابعالی،مدارک ثبت نام ورودی‌های 1398 به شرح ذیل می‌باشد.لطفا با آماده کردن  مدارک لازم و کپی مدارک به تعداد اعلام شده  و دانلود و تکمیل فرمهای  ثبت نامی که درذیل  همین اطلاعیه وجود دارد، موجبات سرعت عمل در روند ثبت نام و معطلی کمتر خانواده‌ها یا همراهان گرامی تان را فراهم نمایید.  با تشکر

 

 

 

الف-مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد:

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (اصل مدرک تحصیلی-دانشـنامه/گـواهی موقـت( دوره کارشناسی و یـا کارشناسـی ارشـد)صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یـا سـایر دانشـگاههای معتبـر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقـات وفناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی باشـد) + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

        

نکته :۱- پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمیباشند باید اصل گواهی تأییـد شـده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند. 

تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسـی کـه بـا ارائـه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام مینماینـد ، علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور بایسـتی تصـویر بـرگ لغـو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچـه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود بـه اتمـام رسانده اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.
 
۲-متعهدین خدمت به آموزش و پرورش که بدلیل انجام تعهد نمی‌توانند مدرک پایه خود را ارائه کنند،بایدگواهی اشتغال به کار  و تصویر مدرک کارشناسی برابراصل شده توسط اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود را در زمان ثبت نام ،بجای مدرک مقطع پایه ارائه نمایند

        

فرمهای ثبت نام کارشناسی ارشد1398

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب. مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی پیوسته   پرستاری   و   مامائی   قبولی تکمیل ظرفیت مهر98 :

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا اتمام متوسطه دوم(سال دوازدهم نظام 3-3-6) یا دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک فوق دیپلم  + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

      زمان ثبت نام :یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 مهر 98

 1. دانشجویان محترم قبولی اصلی حتما در تاریخ‌های 14و15  مهر  جهت ثبت نام مراجعه فرمایند. در غیر این صورت تا ظرفیت مصوب از اسامی دخیره برابر دستورالعمل ثبت نام میشود.
 2. دانشجویان محترم ذخیره، در تاریخ‌های 14 و15 مهر نسبت به تکمیل فرم 15 (اعلام آمادگی برای ثبت نام درصورت عدم تکمیل ظرفیت با اسامی اصلی)و تحویل فرم و اخذ رسید اقدام فرمایند.

 

فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته 1398

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ. مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی پیوسته مامائی قبولی مهر98 :

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا اتمام متوسطه دوم(سال دوازدهم نظام 3-3-6) یا دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک فوق دیپلم  + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

      زمان ثبت نام :25دوشنبه و سه شنبه 25 و 26  شهریور  98

 1. دانشجویان محترم قبولی اصلی حتما در تاریخ‌های 25و26 شهریور جهت ثبت نام مراجعه فرمایند. در غیر این صورت تا ظرفیت مصوب از اسامی دخیره برابر دستورالعمل ثبت نام میشود.
 2. دانشجویان محترم دخیره، در تاریخ‌های 25 و26 شهریور نسبت به تکمیل فرم 15 (اعلام آمادگی برای ثبت نام درصورت عدم تکمیل ظرفیت با اسامی اصلی)و تحویل فرم و اخذ رسید اقدام فرمایند.

 

فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته 1398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط