رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری واحد قوچان

رشته‌های دکتری تخصصی واحد قوچان

مهندسی علوم وصنایع غذایی

کد رشته

مقطع

جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

20565

دکتری تخصصی

شیمی - شیمی آلی

30314

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

40201

دکتری تخصصی

علوم ومهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی

50415

دکتری تخصصی

علوم ومهندسی صنایع غذایی-فناوری موادغذایی

50417

دکتری تخصصی

علوم ومهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد عذایی

50418

دکتری تخصصی

علوم ومهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

50426

دکتری تخصصی

 

 

 
 

و

رشته‌های کارشناسی ارشد واحد قوچان

شیمی  - شیمی کاربردی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم اجتماعی -جامعه شناسی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم ارتباطات اجتماعی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مترجمی زبان انگلیسی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مشاوره - مشاوره توانبخشی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مشاوره - مشاوره شغلی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مشاوره ـ مشاوره مدرسه 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مشاوره-مشاوره خانواده 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - شیمی موادغذایی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی موادغذایی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی فرآوری و انتقال گاز

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی شیمی - صنایع غذایی 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی شیمی – صایع گاز

 

کارشتاسی ارشد ناپیوسته

 شیمی تجزیه

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 شیمی مواد

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان وادبیات فارسی 

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

هوش مصنوعی

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

شیمی دارویی 

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

مهندسی مالی 

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

مهندسی شیمی سنتیک 

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

روانشناسی عمومی 

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مواد

 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 

 

 
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط