بخشنامه امکان اتمام تحصیل دانشجویانی که به هر علت از ادامه تحصیل بازمانده اند ...

تمدیدبخشنامه امکان اتمام تحصیل دانشجویانی که به هر علت از ادامه تحصیل بازمانده اندو یادر سنوات گذشته در آزمون قبول شده اند ولی به هر دلیل ثبت نام نکرده اند

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط